Pravidla pro akce pořádané v klubu Stará mydlárna

 • Pro akce čistě soukromého charakteru budou podmínky stanoveny dohodou mezi klubem a pořádajícím subjektem individuálně

 • Pro akce veřejné pořádané cizím subjektem včetně výběru vstupného:
  • 1. Je stanovena paušální náhrada výdajů
   za poskytnuté energie a příslušenství ve výši 500,- Kč.
  • 2. V případě potřeby nazvučení akce se stanovuje minimální poplatek za poskytnutí aparátu a zvukaře
   500,- Kč a dále pak dohodou.
  • 3. V ostatních případech je třeba zajistit si ozvučení vlastními prostředky.

 • Při akcích kde není zaručena přiměřená účast publika
  a tím finančního pokrytí nákladů, můžeme vystupujícím garantovat částku ve výši prokazatelných cestovních výloh, maximálně však 2000,-Kč nebo 60% vybraného vstupného, podle toho, která částka je vyšší.

 • Prostory klubu jsou nekuřácké.
Technické podmínky klubu

 • PA 450Wa, 12 kanálů
 • 2x monitor, 1 cesta
 • aktivní monitor
 • 2x DIBOX
 • 5x mikrofon + stojany

 • Stage a zázemí viz přiložené schema